Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4216 4ce5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamauak mauak
0866 e777
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamauak mauak
8228 5fe3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadelicja8 delicja8
Step into the fire of self-discovery. This fire will not burn you, it will only burn what you are not.
— Mooji
Reposted fromStonerr Stonerr viaSilentForest SilentForest
5075 4fbe 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaBabson Babson
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viamischiefter mischiefter
Nic się nie zmieni. Przejdą noce
Zatrzaśnie dzień, jak szczęka wilcza.
A potem tylko białe oczy
I jeszcze ciszej będę milczał.
— Zbigniew Herbert
Reposted fromflesz flesz viaautunno autunno
Play fullscreen
"(...) ja to jestem taka bardziej indyjska."       
Reposted fromroxanne roxanne
5036 e473 500
Reposted fromroxanne roxanne
  Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— N. Kleinbaum "Stowarzyszenie umarłych poetów
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viaSkydelan Skydelan
Wolałabym być hiper-inteligentna, aniżeli piękna. A jednak. Jednak daleko mi do jednego, jak i drugiego... .
— me
Reposted bypartyhardorgtfogdybampannarosezupsonpustokittylitter
3464 6b9a 500
Reposted fromroxanne roxanne viapuszka puszka
5128 651a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaynis aynis
Miłość to najgorsze, co się może człowiekowi przytrafić. Człowiek chodzi jak idiota i przestaje troszczyć się o siebie samego.
— Mario Vargas Llosa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacalvados calvados
4259 792a
Reposted fromcalifornia-love california-love viadusix dusix
7732 7c7f
Reposted fromcalifornia-love california-love viadusix dusix
4288 701e
Reposted fromcalifornia-love california-love viabudas budas
8191 f83b 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabudas budas

函館 Hakodate, Hokkaidō, Japan.

Reposted frommr-absentia mr-absentia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl